Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
200-2013 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε..pdf 76k
201-2013 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγών πληρωμής ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ.pdf 77k
202-2013 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγών πληρωμής ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ.pdf 77k
203-2013 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής Πλόσκα Νικολάου.pdf 76k
205-2013 Παράσταση του Δήμου στην ποινική δίκη για υπόθεση Σαντετσίδης.pdf 88k
206-2013 Ορισμός πληρεξούσιο δικηγόρου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης υπόθεση COSMOTE -Πολεοδόμια.pdf 79k
207-2013 Όροι για τον Γ΄Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.pdf 101k
208-2013 Προέλεγχος Ισολογισμού και Απολογισμού 2012 Δήμου Κοζάνης.pdf 150k
209-2013 Εισηγητική έκθεση α΄ τριμήνου 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 215k
210-2013 Τέλος χρήσης του χώρου της Εμποροπανήγυρης ¨Νιαημερος 2013¨.pdf 108k
211-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 118k
212-2013 Απευθείας ανάθεση προμήθειας αντικατάστασης αρδευτικού Αιανής στον Δημήτριο Βλάχο.pdf 98k
213-2013 Όροι για τη μίσθωση 35 μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων.pdf 131k
214-2013 Κατακύρωση προμήθειας αναρροφητικού σαρώθρου.pdf 109k
215-2013 Τέλος αυθαίρετης καλλιέργειας για το 2014.pdf 84k
216-2013 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το 2014 που προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος..pdf 100k
217-2013 Τέλος χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων αυτοκινήτων (γκαράζ) για το 2014.pdf 86k
218-2013 Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτού για το 2014.pdf 124k
219-2013 Τέλος διαφήμισης για το 2014.pdf 103k
220-2013 Συντελεστής ΤΑΠ για το 2014.pdf 88k