Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
261-2013 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΑΦΟΙ ΒΑΣΑΔΗ Ο.Ε.pdf 78k
262-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 114k
263-2013 Απόρριψη της ένστασης της ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ προμήθεια και εγκατάσταση πυκνωτών στις γεωτρήσεις του Βαθυλάκου.pdf 115k
264-2013 Παραπομπή στο Δ.Σ. της μίσθωσης ακινήτου στέγασης 5ου Νηπιαγωγείου.pdf 102k
265-2013 Παραπομπή στο Δ.Σ. της μίσθωσης ακινήτου στέγασης 9ου Νηπιαγωγείου.pdf 85k
266-2013 Παραπομπή στο Δ.Σ. της μίσθωσης ακινήτου στέγασης 14ου Νηπιαγωγείου.pdf 102k
267-2013 Παραπομπή στο Δ.Σ. της μίσθωσης ακινήτου στέγασης 15ου Νηπιαγωγείου (α΄τμήμα).pdf 96k
268-2013 Παραπομπή στο Δ.Σ. της μίσθωσης ακινήτου στέγασης 15ου Νηπιαγωγείου (β΄τμήμα).pdf 96k
269-2013 Κατακύρωση για τα χωράφια Οινόης.pdf 102k
270-2013 Άγονος διαγωνισμός και νέοι όροι για τα χωράφια Χρωμίου.pdf 104k
271-2013 Κατακύρωση για τα χωράφια Καισαρειάς (οικισμός Κήπου).pdf 102k
272-2013 Κατακύρωση για τα χωράφια Αγίας Παρασκευής.pdf 103k
273-2013 Κατακύρωση για τα χωράφια Αμυγδαλιάς.pdf 110k
274-2013 Κατακύρωση για τα χωράφια Κοίλων.pdf 109k
275-2013 Κατακύρωση καταστήματος επί της οδού Βαλταδώρων 2 (πρώην Παλαμάς).pdf 100k
276-2013 Όροι για τα χωράφια Κάτω Κώμης.pdf 103k
277-2013 Όροι για τα χωράφια Αλωνακίων.pdf 103k
278-2013 Όροι για τη μίσθωση με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Λυγερής.pdf 102k
279-2013 Κατακύρωση για τον Καθαρισμό ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.pdf 111k
280-2013 Όροι για την Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων του Δήμου Κοζάνης.pdf 1,4MB