Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
320-2013 Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στον Κρόκο ιδιοκτησίας Ματιάκη Δημητρίου του Κωνσταντίνου.pdf 104k
321-2013 Αποδοχή αίτησης Λεφάκη για εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.pdf 98k
322-2013 Εξουσιοδότηση για παράσταση στο Εφετείο Δυτ. Μακεδονίας για Καζαντζίδη.pdf 87k
323-2013 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής Καρανάνου Μ. Κωνσταντίνου.pdf 90k
324-2013 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής Κάργα Α. Κωνσταντίνου.pdf 85k
325-2013 Όροι για τα χωράφια Ποντοκώμης.pdf 110k
326-2013 Όροι για την εκποίηση τεσσάρων παλιών οχημάτων του Δήμου.pdf 110k
327-2013 Απόρριψη αίτησης - υπομνήματος της εταιρίας ¨Θ. ΠΗΤΤΑΣ - Α. ΦΤΑΚΑΣ Ο.Ε.¨ κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 110k
328-2013 Απόδοση λογαριασμού από τον κ. Βλάχο Σωτήριο του Κωνσταντίνου για την 286-2013 αποφ.Οικονομικής Επιτροπής.pdf 102k
329-2013 Έγκριση γενόμενων δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΚΑ.pdf 103k
330-2013 Έγκριση γενόμενων δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ.pdf 112k
331-2013 Έγκριση γενόμενων δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ.pdf 105k
332-2013 Έγκριση γενόμενων δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΔΕΗ για γεώτρηση στην Τ.Κ. Ρυακίου.pdf 105k
333-2013 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.pdf 107k
334-2013 Απόδοση λογαριασμού από τον Τριανταφύλλου Γεώργιο του Χαρισίου για την 250-2013 απόφ.Οικονομικής Επιτροπής.pdf 102k
335-1-2013 Έγκριση γενομένων δαπανών κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 114k
336-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf 113k
337-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 106k
338-2013 Παραπομπή της μίσθωσης με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Λυγερής.pdf 97k
339-2013 Κατακύρωση για Κατασκευή θυροφράγματος στο κανάλι ΣΟΥΛΟΥ.pdf 104k