Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
081-2013 Όροι για τη μίσθωση με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Σκήτης.pdf 102k
082-2013 Όροι για τη μίσθωση με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Καλαμιάς.pdf 103k
083-2013 Όροι για τη μίσθωση με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Ξηρολίμνης.pdf 103k
084-2013 Όροι για τη μίσθωση με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Ρυακίου.pdf 103k
085-2013 Όροι για τη μίσθωση με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Πολυμύλου.pdf 102k
086-2013 Όροι για τη μίσθωση με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Ακρινής.pdf 102k
087-2013 Έγκριση χορήγησης τρίμηνων αποδοχών στην Παπαναστασίου Βασιλική του Αθανασίου.pdf 100k
088-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 121k
089-2013 Έγκριση χορήγησης οικον. ενίσχυσης σε άπορες οικογένειες για το Κληροδότημα ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 116k
090-2013 Όροι για την προμήθεια λατομικών - αδρανών υλικών για το έτος 2013.pdf 176k
091-2013 Όροι για οικοδομικά υλικά για το 2013.pdf 167k
092-2013 Όροι για ηλεκτρονικό εξοπλισμό για το 2013.pdf 210k
093-2013 Όροι για έτοιμο σκυροδέμα, τσιμεντοπροϊόντων και ασφαλτικών για το 2013.pdf 187k
094-2013 Όροι για αναλώσιμα ηλεκτρολογικά για το 2013.pdf 325k
095-2013 Όροι για υλικά καθαρισμού για το 2013.pdf 174k
096-2013 Όροι για χρωμάτα, ξυλουργικά και σιδηρικά υλικά για το 2013.pdf 204k
097-2013 Έγκριση χορήγησης τρίμηνων αποδοχών στον Σοτολίδη Ιωάννη του Σπυρίδωνα.pdf 100k
098-2013 Άσκηση ανακοπής για υπόθεση Νικολάου Πλόσκα κατά Δήμου Κοζάνης.pdf 79k
099-2013 Άσκηση ανακοπής κατά του απογράφου 79-2012 για υπόθεση πέντε υπαλλήλων του πρώην Δήμου Ελλησπόντου.pdf 82k
100-2013 Άσκηση ανακοπής κατά του απογράφου 80-2012 για υπόθεση πέντε υπαλλήλων του πρώην Δήμου Ελλησπόντου.pdf 82k