Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2012

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
226-2012 Όροι για εκμίσθωση χωραφιών Ροδιανής.pdf 130k
227-2012 Όροι για εκμίσθωση χωραφιών Αμυγδαλιάς.pdf 131k
228-2012 Όροι για εκμίσθωση χωραφιών Κοιλάδας.pdf 132k
229-2012 Όροι για εκμίσθωση χωραφιών Κάτω Κώμης.pdf 133k
230-2012 Όροι για εκμίσθωση βοσκήσιμης έκτασης Χαραυγής.pdf 130k
231-2012 Έγκριση χορήγησης τρίμηνων αποδοχών στην Βασιλείου Σταυρούλα του Χαραλάμπου.pdf 104k
232-2012 Όροι για την προμήθεια υγρών καυσίμων 2013.pdf 215k
233-2012 Όροι για την προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2012-2013.pdf 171k
234-2012 Όροι για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών για το 2012 β.pdf 200k
235-2012 Αποδοχή δωρεάς χρήσης αντιλοστασίου - γεώτρησης στην Τ.Κ. Ρυακίου από Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας.pdf 112k
236-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 118k
237-2012 Αποζημίωση από ρυμοτόμηση Ευαγγελίας Κουζιάκη του Κωνσταντίνου.pdf 107k
238-2012 Συμψηφισμός του τέλους ΕΕΤΗΔΕ κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 106k
239-2012 Προέλεγχος Ισολογισμού και Απολογισμού 2011 Δήμου Κοζάνης.pdf 208k
240-2012 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2013.pdf 189k
241-2012 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το 2013 που προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος..pdf 112k
242-2012 Τέλος χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων αυτοκινήτων (γκαράζ) για το 2013.pdf 102k
243-2012 Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτού για το 2013.pdf 136k
244-2012 Τέλος διαφήμισης για το 2013.pdf 129k
245-2012 Δικαίωμα διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το 2013.pdf 108k