Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2012

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
266-2012 Όροι για την Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στη ΖΕΠ.pdf 258k
267-2012 Απόδοση λογαριασμού από τον Βλάχο Σωτήριο για την 207-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 104k
268-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Βλάχο Σωτήριο του Κωνσταντίνου.pdf 109k
269-2012 Ορισμός πληρεξούσιο δικηγόρου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης υπόθεση Στυλιανής Λεφάκη - Ζωϊδη.pdf 94k
270-2012 Άσκηση ή μη έφεσης κατα αποφ. Ειρηνοδικείου Κοζάνης (Αριστοτέλης Καπακιάρης κλπ).pdf 104k
271-2012 Άσκηση ή μη έφεσης κατα αποφ. Μονομ. Πρωτοδικείου Κοζάνης (Μουσαφίρη & Μπλάντζα).pdf 104k
272-2012 Όροι για τις Διαμορφώσεις χώρων ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.pdf 249k
273-2012 Κατακύρωση για το Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση κλπ (αυτισμό).pdf 132k
274-2012 Όροι για εκμίσθωση χωραφιών Καπνοχωρίου.pdf 131k
275-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 111k
276-2012 Κατακύρωση για το έργο Εσωτερική οδοποιία νέου οικισμού Κλείτου Β΄φάση.pdf 135k
277-2012 Τροποποίηση πρϋπολογισμού Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 111k
278-2012 Τροποποίηση της 168-2012 περί Καθορισμού όρων εκμίσθωσης ακινήτου Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 128k
279-2012 Έγκριση για πληρωμή δαπανών Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 225k
280-2012 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 120k
281-2012 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 118k
282-2012 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορων κορασίδων κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 104k
283-2012 Επανεξέταση της ένστασης της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ για την Προμήθεια Αναρροφητικού Σαρώθρου.pdf 138k
284-2012 Νέοι Όροι για την Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στη ΖΕΠ.pdf 337k
285-2012 Νέοι Όροι για τις Διαμορφώσεις χώρων ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.pdf 329k