Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2012

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
286-2012 Απευθείας ανάθεση στον ΛΙΑΚΟ ΧΡΗΣΤΟ τη μελέτη της αδόμητης έκτασης στον Αηλιά.pdf 123k
287-2012 Αποδοχή ποσού 8.000,00 ευρώ από ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ για πετρέλαιο θέρμανσης σχολείων Αιανής.pdf 115k
288-2012 Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης.pdf 104k
289-2012 Τερματισμός της εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Βαλταδώρων 2.pdf 62k
290-2012 Τερματισμός της εκμίσθωσης καταστήματος επί της Πλ. 28ης Οκτωβρίου.pdf 62k
291-2012 Κατακύρωση χωραφιών Μαυροδενδρίου.pdf 100k
292-2012 Κατακύρωση χωραφιών Ροδιανής.pdf 99k
293-2012 Κατακύρωση χωραφιών Κοιλάδας.pdf 102k
294-2012 Κατακύρωση χωραφιών Κάτω Κώμης.pdf 104k
295-2012 Κατακύρωση χωραφιών Καπνοχωρίου.pdf 100k
296-2012 Κατακύρωση χωραφιών Αμυγδαλιάς.pdf 100k
297-2012 Κατακύρωση βοσκήσιμης έκτασης Χαραυγής.pdf 103k
298-2012 Όροι για την εκμίσθωση χωραφιών Άνω Κώμης.pdf 118k
299-2012 Όροι για την εκποίηση δυο παλιών οχημάτων του Δήμου.pdf 100k
300-2012 Όροι για το Κοινοτικό Αναψυκτήριο στην Ροδιανή.pdf 108k
301-2012 Απόδοση λογαριασμού από τον Μανθούλη Κωνσταντίνο για την 260-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 109k
302-2012 Απόδοση λογαριασμού από τον Βλάχο Σωτήριο για την 268-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 110k
303-2012 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 261-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 111k
304-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 123k
305-2012 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 263-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 111k