Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2012

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
122-2012 Όροι για τις Διαγραμμίσεις εσωτερικού δικτύου οδοποιίας 2012.pdf 242k
123-2012 Κατακύρωση για την προμήθεια λαμπτήρων για το 2012.pdf 183k
124-2012 Έγκριση γενόμενων δαπανών.pdf 136k
125-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 121k
126-2012 Κατακύρωση της Κατασκευής Βιοκλιματικού Σχολικού Συγκροτήματος στη ΖΕΠ.pdf 126k
127-2012 Κατακύρωση για το κλάδεμα υψηλών & επικίνδυνων δέδνρων.pdf 117k
128-2012 Όροι για την Προμήθεια επιδεικτικού εκπαιδευτικού συστήματος ΑΠΕ.pdf 726k
129-2012 Απόρριψη ένστασης του ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ για την Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου.pdf 121k
130-2012 Απευθείας στον ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ για Συντηρήση οδών με ασφαλτόμιγμα Ελλησπόντου.pdf 111k
131-2012 Απευθείας στον ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟ ΖΗΣΗ για Συντηρήση οδών με ασφαλτόμιγμα Ελίμειας.pdf 111k
132-2012 Κατακύρωση της προμήθειας τροφίμων Π.Σ για το 2012.pdf 155k
133-2012 Έγκριση γενόμενων δαπανών.pdf 123k
134-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 110k
135-2012 Αποζημίωση από προσκύρωση Αγγέλου Αναστασία του Νικολάου.pdf 104k
136-2012 Αποζημίωση από προσκύρωση Ιωάννη Καραγκούνη του Ζήση.pdf 103k
137-2012 Αποζημίωση από ρυμοτόμηση Άννας Πεσλή και Γεωργίου.pdf 107k
138-2012 Εξουσιότηση για άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής Τσοχανταρίδη Στέργιου.pdf 95k
139-2012 Όροι για την Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013.pdf 526k
140-2012 Απόδοση λογαριασμού από τον Μανθούλη Κωνσταντίνο για την 79-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 101k
141-2012 Απόδοση λογαριασμού από τον Βλάχο Σωτήριο για την 78-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 101k