Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
197-2017 10η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 217k
198-2017 2η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 216k
199-2017 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης.pdf 249k
200-2017 Κατακύρωση προσωρινή για το έργο Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών μεταξύ οικισμών.pdf 304k
201-2017 Έγκριση πρακτικού για προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος ασφαλτικών για το 2017.pdf 334k
202-2017 Έγκριση πρακτικού οικονομικών για την προμήθεια εγκατάστασης υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.pdf 246k
203-2017 Κατακύρωση οριστική για τον εκσυγχρονισμό - Βελτίωση χώρων πρασίνου - Αναψυχής.pdf 230k
204-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών και λοιπών μηχανών γραφείου.pdf 415k
205-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Παροχή υπηρεσιών στείρωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.pdf 367k
206-2017 Κατακύρωση οριστική για συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελλησπόντου.pdf 293k
207-2017 Κατακύρωση οριστική για συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Δημητρίου Υψηλάντη.pdf 970k
208-2017 Άγονη η δημοπρασία και νέοι όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κοίλων.pdf 241k
209-2017 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ.Ρυακίου.pdf 239k
210-2017 Άγονη η δημοπρασία και νέοι όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 240k
211-2017 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Καισαρειάς.pdf 201k
212-2017 Κατακύρωση οριστική για προμήθεια λατομικών αδρανών υλικών.pdf 496k
213-2017 Κατακύρωση οριστική και διαπραγμάτευση για προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος ασφαλτικών για το 2017.pdf 268k
214-2017 Κατακύρωση οριστική για τη μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ Κοζάνης.pdf 619k
215-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την Αποκατάσαστη παλιού Δημοτικού Σχολείου Καλαμιάς.pdf 360k
216-2017 Απευθείας ανάθεση για Αποακατάσταση - Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Κοζάνης.pdf 205k