Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
238-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για ταχυδρομικά τέλη- ψήφιση πίστωσης.pdf 789k
239-2017 Άσκηση έφεσης κατά της Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιάς του Λεωνίδα.pdf 199k
240-2017 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Μαλούτα Λαζάρου.pdf 201k
241-2017 Έγκριση πρακτικού τεχνικών προσφορών για την προμήθεια λιπαντικών.pdf 336k
242-2017 Επικαιροποίηση της 53-2009 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Χαλβατζή) - Συμψηφισμός.pdf 209k
243-2017 Κατακύρωση οριστική για το έργο Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών μεταξύ οικισμών.pdf 229k
244-2017 Κατακύρωση οριστική για την προμήθεια χρωμάτων, ξυλουργικών, σιδηρικών, υδραυλικών.pdf 240k
245-2017 Έγκριση της μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού 2017.pdf 1,3MB
246-2017 Λύση σύμβασης ακινήτου κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 236k
247-2017 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.pdf 251k
248-2017 7η Ανατροπή - ανάκληση δεσμεύσεων οικ. έτους 2017.pdf 151k
249-2017 12η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 224k
250-2017 Απευθείας ανάθεση για Κατασκευή ξύλινου σκελετού στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.pdf 203k
251-2017 Απευθείας ανάθεση για Επίστρωση δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Άνω Κώμης.pdf 203k
252-2017 Κατακύρωση οριστική για την Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 227k
253-2017 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το σχέδιο sumbi.pdf 264k
254-2017 Κατακύρωση οριστική για την προμήθεια εγκατάστασης υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.pdf 269k
255-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης.pdf 295k
256-2017 Κατακύρωση οριστική για την Παροχή υπηρεσιών στείρωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.pdf 247k
257-2017 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών και λοιπών μηχανών γραφείου.pdf 449k