Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
380-2017 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Πεχλιβανίδη Μ., Καρμαζή Ε. και Κατακαλίδη Ν..pdf 198k
381-2017 Κατακύρωση για την 2η εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Σιδερών.pdf 262k
382-2017 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κάτω Κώμης.pdf 314k
383-2017 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Χρωμίου.pdf 258k
384-2017 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Δ.Κ. Αιανής.pdf 267k
385-2017 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λιβερών.pdf 285k
386-2017 Άγονη η 1η δημοπρασία και νέοι όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης.pdf 290k
387-2017 Όροι για την Βελτίωση προσβασιμότητας υποδομών Δήμου Κοζάνης για ΑΜΕΑ.pdf 666k
388-2017 Αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ για τη χωροθέτηση νέων σταθμών διοδίων στην Εγνατία Οδό.pdf 219k
389-2017 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης για υπόθεση Τζήκα Γεωργίου.pdf 235k
390-2017 Αποδοχή δωρεάς από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε.pdf 245k
391-2017 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.pdf 348k
392-2017 11η Ανατροπή - ανάκληση δεσμεύσεων οικ. έτους 2017.pdf 267k
393-2017 18η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 275k
394-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού 2017.pdf 509k
396-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κλπ Άνω Κώμης.pdf 269k
397-2017 Κατακύρωση οριστική για την Βελτίωση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δρεπάνου.pdf 272k
398-2017 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια θερμής ασφάλτου και ασφαλτικού διαλύματος.pdf 301k
399-2017 Κατακύρωση για την 1η εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Σιδερών.pdf 295k
400-2017 Όροι για την προμήθεια αλατιού για τη χιεμερινή περίοδο 2017-2018.pdf 805k