Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
401-2017 Απευθείας ανάθεση για συντήρηση υποδομών ΤΚ Κερασιάς ΔΕ Αιανής.pdf 252k
402-2017 Απευθείας ανάθεση για Κατεδάφιση Κινηματογράφου στην Δ.Κ. Κρόκου.pdf 252k
403-2017 Απευθείας ανάθεση για Κατασκευή Τεχνικών Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.pdf 251k
404-2017 Απευθείας ανάθεση για Κατασκευή Τεχνικών Τ.Κ. Βατερού.pdf 251k
405-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την καθαριότητα γραφείων δημοτικών κτιρίων.pdf 362k
406-2017 Κατακύρωση οριστική για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση Δήμου και ΔΕΥΑΚ (GIS).pdf 293k
407-2017 Άγονη η 1η δημοπρασία και νέοι όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αλωνακίων.pdf 289k
409-2017 Έγκριση μελέτης,τρόπος εκτέλεσης και όροι για Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού Καθαριότητα του Δήμου.pdf 507k
410-2017 Κατακύρωση οριστική για Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών 2017.pdf 270k
411-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την Ανάπλαση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελλησπόντου.pdf 321k
412-2017 Απευθείας ανάθεση για Αντικατάσταση δαπέδων Δημοτικών Κτιρίων.pdf 251k
413-2017 Κατακύρωση οριστική για την Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κοζάνης.pdf 270k
414-2017 Κατακύρωση οριστική για την αποκατάσταση οδών Δήμου Κοζάνης.pdf 271k
415-2017 Όροι για Οικιστική & Περιβαλλοντική αναβάθμιση Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη, Πτελέας, Οινόης.pdf 663k
416-2017 Επικαιροποίηση των 81 & 82-2012 αποφάσεων Ο.Ε. για γραμματειακή υποστήριξη των Κληροδοτημάτων του Δήμου.pdf 233k
417-2017 Κατακύρωση οριστική για Βελτίωση εγκαταστάσεων Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.pdf 228k
418-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης.pdf 1,3MB
419-2017 Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών και τεχνικών για την Προμήθεια τριών ηλεκτρικών οχημάτων.pdf 387k
420-2017 5η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 334-2017 αποφ Οικον. Επιτρ.(προνοιακών).pdf 279k
421-2017 5η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 262k