Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
084-2017 Όροι για το πανηγύρι Δρεπάνου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 2017.pdf 248k
085-2017 3η Ανατροπή - ανάκληση δεσμεύσεων οικ. έτους 2017.pdf 205k
086-2017 6η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 244k
087-2017 Κατακύρωση προσωρινή για τις συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου Βιβλιοθήκης.pdf 378k
088-2017 Κατακύρωση προσωρινή για τη δημιουργία παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Κλείτους του Δήμου Κοζάνης.pdf 430k
089-2017 Κατακύρωση οριστική για επισκευή αρχοντικού Λασσάνη.pdf 226k
090-2017 Κατακύρωση προσωρινή για τη Διευθέτηση υδάτων πηγών Ι.Ν. Παναγίας Κοζάνης.pdf 391k
091-2017 Κατακύρωση προσωρινή για τα Έργα Τοπικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Υποστήριξης Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 365k
092-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης.pdf 352k
093-2017 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελίμειας.pdf 361k
094-2017 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Δημητρίου Υψηλάντη.pdf 456k
095-2017 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελλησπόντου.pdf 452k
096-2017 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Αιανής.pdf 436k
097-2017 Κατακύρωση οριστική για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού.pdf 307k
098-2017 Έκριση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων, ξυλουργικών, σιδηρικών, υδραυλικών.pdf 305k
099-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για μίσθωση μεταλλικών κιβωτίων (skip container) - ψήφιση πίστωσης.pdf 373k
1-0300-2017 Μελέτη &Τρόπος εκτέλεσης εργου Ανάπλαση χώρωνΠρασίνου Δ.Ε.Ελλησπόντου(1).pdf 333k
1-0300-2017 Μελέτη &Τρόπος εκτέλεσης εργου Ανάπλαση χώρωνΠρασίνου Δ.Ε.Ελλησπόντου(2).pdf 333k
1-0300-2017 Μελέτη &Τρόπος εκτέλεσης εργου Ανάπλαση χώρωνΠρασίνου Δ.Ε.Ελλησπόντου(3).pdf 333k
1-0300-2017 Μελέτη &Τρόπος εκτέλεσης εργου Ανάπλαση χώρωνΠρασίνου Δ.Ε.Ελλησπόντου(4).pdf 333k