Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
279-2017 Όροι για εκμίσθωση καταστήματος επι 28ης Οκτωβρίου & Τσιμηνάκη.pdf 242k
280-2017 Όροι για εκμίσθωση καταστήματος επι της οδού Βαλταδώρων 2.pdf 236k
281-2017 Όροι για την αποκατάσταση οδών Δήμου Κοζάνης.pdf 534k
282-2017 Όροι για την Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κοζάνης.pdf 532k
283-2017 Όροι για την Βελτίωση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δρεπάνου.pdf 519k
284-2017 Όροι για Βελτίωση εγκαταστάσεων Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.pdf 506k
285-2017 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση επισκευή δημοτικών κτιρίων Κ.Χ. Δ.Ε. Ελίμειας.pdf 204k
286-2017 1η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 81-2017 αποφ Οικον. Επιτρ.(κοινωνικών βοηθειών).pdf 202k
287-2017 3η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 140-2017 αποφ Οικον. Επιτρ.(προνοιακών).pdf 229k
288-2017 4η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Μαϊου - Ιουνίου 2017 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 221k
289-2017 Έγκριση δαπανών α΄εξαμήνου παγίας προκαταβολής έτους 2017 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 307k
290-2017 Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων κια μηχανημάτων.pdf 283k
291-2017 Κατακύρωση οριστική και εκ νέου διαπραγμάτευση για προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος ασφαλτικών για το 2017.pdf 275k
292-2017 Τερματισμός της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού ΕΚΑΒ.pdf 202k
293-2017 Απόρριψη αίτησης Πατουλίδου Ειρήνης του Ιωάννη για διαγραφή προστίμου κατάληψης Κ.Χ. (Μικρό καφέ).pdf 201k
294-2017 Υγειονομικοί έλεγχοι καταστημάτων - Διαβίβαση στην Εισαγγελέα.pdf 197k
295-2017 Έγκριση της 998-2017 απόφασης Δημάρχου για το Ελεγκτικό Συνέδριο.pdf 205k
296-2017 Απόρριψη της ένστασης ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ για την Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων & κατασκευή νέων.pdf 955k
297-2017 Κατακύρωση οριστική για την συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης.pdf 258k
298-2017 Κατακύρωση οριστική την Προμήθεια υγρών καυσίμων.pdf 262k