Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
319-2017 Κατακύρωση οριστική για την Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο Δημοτικό Σχολείο.pdf 234k
320-2017 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Ρυακίου.pdf 217k
321-2017 Άγονη η 2η δημοπρασία και νέοι όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κοίλων.pdf 241k
322-2017 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 220k
323-2017 Μη άσκηση έφεσης υπόθεσης Αφοί Δ. Παπακυριακίδη ΟΕ.pdf 198k
324-2017 Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών για την Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού 2017.pdf 263k
325-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την Βελτίωση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δρεπάνου.pdf 369k
326-2017 Κατακύρωση προσωρινή για Βελτίωση εγκαταστάσεων Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.pdf 276k
327-2017 Αποδοχή δωρεάς από τη Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.pdf 199k
328-2017 Κατακύρωση οριστική για ταχυδρομικά τέλη.pdf 265k
329-2017 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κοίλων.pdf 217k
330-2017 Έγκριση της 1233-2017 απόφασης Δημάρχου για το Ελεγκτικό Συνέδριο.pdf 206k
331-2017 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για το Ελεγκτικό Συνέδριο - Αβραντίνης Αναστάσιος.pdf 207k
332-2017 Όροι για την Συντήρηση και επισκευή στέγης Ειδικού Σχολείου.pdf 575k
333-2017 4η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 288-2017 αποφ Οικον. Επιτρ.(προνοιακών).pdf 232k
334-2017 5η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ιουλίου - Αυγούστου 2017 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 221k
335-2017 9η Ανατροπή - ανάκληση δεσμεύσεων οικ. έτους 2017.pdf 211k
336-2017 15η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 240k
337-2017 Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών για την Προμήθεια ιστών φωτισμού ΦΟΠ.pdf 280k
338-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την Προμήθεια θερμής ασφάλτου και ασφαλτικού διαλύματος.pdf 261k