Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2018

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
001-2018 1η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 212k
002-2018 1η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2017 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 219k
003-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Εκτέλεση έργων στο Κουρί.pdf 278k
004-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης.pdf 270k
005-2018 Κατακύρωση οριστική για την Βελτίωση προσβασιμότητας υποδομών Δήμου Κοζάνης για ΑΜΕΑ.pdf 250k
006-2018 Ορισμός του Καστανάρα Μιχαήλ για ψηφιακή κάρτα ταχογράφου.pdf 199k
007-2018 Έγκριση πρακτικού για τη χορήγηση υποτροφίας από το Κληροδότημα ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 257k
008-2018 17η Ανατροπή - ανάκληση δεσμεύσεων οικ. έτους 2017.pdf 563k
009-2018 Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων έως 31.12.2018.pdf 215k
010-2018 2η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 438k
011-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Προμήθεια κινητού εξοπλισμού κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης.pdf 218k
012-2018 Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών για το 2018.pdf1.pdf 238k
013-2018 Αποδοχή της αίτησης Τζάλια Άννας του Γεωργίου οφειλές κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 206k
014-2018 Απόρριψη της αίτησης Γεωργίου Μαγδαληνής του Κωνσταντίνου για τα χωράφια ΤΚ Αμυγδαλιάς.pdf 199k
015-2018 Καθορισμός τελών υπαίθριου εμπορίου για το 2018.pdf 232k
016-2018 Κατακύρωση προσωρινή για μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης 14 σχολικών κτιρίων.pdf 265k
017-2018 Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών και τεχνικών για την προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών 2017.pdf 304k
018-2018 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Κοζάνης.pdf 231k
019-2018 Κατακύρωση οριστική για την προμήθεια αλατιού για τη χιεμερινή περίοδο 2017-2018.pdf 226k
020-2018 Κατακύρωση οριστική για την Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων & κατασκευή νέων.pdf 230k