Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2018

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
321-2018 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών.pdf 223k
322-2018 Κατακύρωση για την εκμίσθωση θερμοκηπίου στην Τ.Κ. Δρεπάνου.pdf 219k
323-2018 Εν μέρει κατακύρωση και 2η δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Σιδερών.pdf 242k
324-2018 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου (Κολίτσας Ιωάννης).pdf 217k
325-2018 Άγονος ο διαγωνισμός και 2η δημοπρασία για εκμίσθωση ακινήτου κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 233k
326-2018 Τροποποίηση της 203-2018 ΑΟΕ περί όρων για επαγγελματική χρήση στην Τ.Κ. Ακρινής (ΔΙΑΔΗΣ Α.Ε.).pdf 263k
327-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων.pdf 1,1MB
328-2018 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.pdf 272k
329-2018 Αποδοχή αιτήσεων Βαιλά και Τσινικοσμάνογλου για αποζημίωση από το Δήμο από φθορά από κάδο.pdf 209k
330-2018 Άγονος διαγωνισμός για την Ομάδα 3 για παροχή υπηρεσιών και διαχείριση αδέσποτων ζώων.pdf 213k
331-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια αδρανών για το αθλητικό κέντρο Τ.Κ. Άνω Κώμης.pdf 335k
332-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου.pdf 902k
333-2018 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και όροι για Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.pdf 1,1MB
334-2018 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και όροι για Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης.pdf 982k
335-2018 4η Έγκριση δαπανών για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 215k
336-2018 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ΑΝΚΟ (Παπαθανασίου Αθανάσιος).pdf 235k
337-2018 Εισηγητική έκθεση α΄, β΄, γ΄, και δ΄τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 2,1MB
339-2018 5η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 251-2018 αποφ Οικον. Επιτρ.(προνοιακών).pdf 230k
340-2018 6η Έγκριση προπληρωμής προνοιακών επιδομάτωνΣεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2018 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 220k
342-2018 Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση για τις Υπηρεσίες φύλαξης ξενώνα κακοποιημένων γυναικών.pdf 227k