Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2018

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
383-2018 Αποδοχή δωρεάς από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ για Χριστουγεννίατικες εκδηλώσεις.pdf 193k
384-2018 Έγκριση πρακτικών Κριτικής Επιτροπής για την Ανάπλαση περιοχής Σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης.pdf 206k
385-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού.pdf 1,1MB
386-2018 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων από το χέρσο 419δ στην Τ.Κ. Σιδερών.pdf 226k
387-2018 11η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.pdf 229k
388-2018 Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2019.pdf 369k
389-2018 Σύνταξη προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.pdf 1MB
390-2018 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για την Προμήθεια Λιπαντικών οχημάτων Δήμου Κοζάνης.pdf 301k
391-2018 Έγκριση οικονομικών, προσωρινή κατακύρωση και διαπραγμάτευση για προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων.pdf 265k
392-2018 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για την Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.pdf 334k
393-2018 Εν μέρει κατακύρωση και 3η δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Σιδερών.pdf 242k
394-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για Προμήθεια Μηχανημάτων καθαρισμού οδών.pdf 323k
395-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για Εξοπλισμού για το Δημοτικό Κτηνιατρείο.pdf 420k
396-2018 Όροι για την Επισκευή σκαλοστασίων και νεκροταφείου πόλης Κοζάνης.pdf 576k
397-2018 6η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 340-2018 αποφ Οικον. Επιτρ.(προνοιακών).pdf 229k
398-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Πιλοτική εφαρμογή ΕΜΑΥΤΙΩΝ στο 2ο και 5ο Γυμνάσιο.pdf 254k
399-2018 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για την προμήθεια εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων απορριμμάτων.pdf 338k
400-2018 Έγκριση οικονομικών, προσωρινή κατακύρωση και διαπραγμάτευση για εργασίες αποχιονισμού - αντιμετώπιση θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης.pdf 334k
401-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Βελτίωση προσβασιμότητας οδών εκτός σχεδίου πόλης Κοζάνης.pdf 300k
402-2018 Εισηγητική έκθεση α΄τριμήνου 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 575k