Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
180-2019 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.pdf 621k
181-2019 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Ακρινής (Καζαντζίδης Ιωάννης).pdf 523k
182-2019 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2018 κληρ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ & ΡΗΓΟΥΛΑΣ ΒΑΝΤΗ.pdf 480k
183-2019 Κατακύρωση οριστική για τη Μίσθωση κσι αποκομιδή απορριμμάτων (press).pdf 536k
184-2019 Κατακύρωση προσωρινή για τη Συμφωνία - Πλαίσιο για Τοπογραφικές Εργασίες Δήμου Κοζάνης.pdf 339k
185-2019 Έγκριση πρακτικού για την Προμήθεια 2 οχημάτων για τη Δ.νση Τεχνικών Υπηρεσίων - Επανάληψη διαγωνισμού.pdf 241k
186-2019 Κατακύρωση προσωρινή για την Κατασκευή μονώροφου κτιρίου -10ο Νηπιαγωγείο.pdf 237k
187-2019 Κατακύρωση προσωρινή για Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου Βιβλιοθήκης.pdf 227k
188-2019 Κατακύρωση το πανηγύρι του Δρεπάνου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 2019.pdf 198k
189-2019 Κατακύρωση οριστική για τη Μίσθωση Μηχανημάτων ΔΕ Κοζάνης.pdf 246k
190-2019 Κατακύρωση προσωρινή για την Αντικατάσταση στέγης Κολυμβητηρίου ΔΑΚ.pdf 235k
191-2019 Κατακυρωση οριστική για την Προμήθεια RFID -Ασφάλεια βιβλιοθήκης.pdf 286k
192-2019 Κατακύρωση προσωρινή για τη Συντήρηση υποδομών οικισμών ΔΕ Δημητρίου Υψηλάντη.pdf 277k
193-2019 Κατακύρωση προσωρινή για την Οριζόντια σήμανση δημοτικών οδών.pdf 241k
194-2019 Άγονος ο διαγωνισμός και 2η δημοπρασία για εκμίσθωση ακινήτου κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 205k
195-2019 Κατακύρωση για την 3η εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Σκήτης.pdf 226k
196-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια στεγανωτικών υλικών για το Κλειστό της Λευκόβρυσης.pdf 597k
197-2019 Τροποποίηση της 172-2019 ΑΟΕ για το έργο Ολοκλήρωση υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης.pdf 644k
198-2019 Κατακύρωση οριστική για την Επισκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων.pdf 250k
199-2019 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.pdf 242k