Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
240-2019 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Ακρινής (Μουρατίδης Χαράλαμπος).pdf 271k
241-2019 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Ακρινής (Ελευθεριάδου Χρυσοβαλάντου).pdf 263k
242-2019 Όροι για επαγγελματική χρήση στην Τ.Κ. Ακρινής (Παπαδόπουλος Μάριος).pdf 263k
243-2019 Όροι για επαγγελματική χρήση στην Τ.Κ. Κοίλων (Σερετίδης Παντελεήμων.pdf 260k
244-2019 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κοζάνης.pdf 218k
245-2019 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ.pdf 196k
246-2019 Κατακύρωση οριστική για τις Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου.pdf 231k
247-2019 Κατακύρωση οριστική για τη Συντήρηση υποδομών οικισμών ΔΕ Δημητρίου Υψηλάντη.pdf 226k
248-2019 Κατακύρωση οριστική για την Οριζόντια σήμανση δημοτικών οδών.pdf 222k
249-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου Κατασκευή 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 205k
250-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια ηλεκρονικού εξοπλισμού Βιβλιοθήκης.pdf 313k
251-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια οχήματος 4Χ4 για την Πολεοδομία.pdf 300k
252-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Οικιστική αναβάθμιση ΔΕ Ελίμειας- Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 685k
253-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ. με Οδηγό ΟΕ. 2019-2020.pdf 623k
254-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.pdf 654k
255-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού παιδικών χαρών.pdf 1,5MB
256-2019 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού.pdf 274k
257-2019 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.pdf 229k
258-2019 Εισηγητική έκθεση β΄τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 533k
259-2019 Έγκριση πρακτικών συμμόρφωσης για την προμήθεια 13 Φωτοβολταϊκών του Δήμου Κοζάνης.pdf 313k