Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
281-2019 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Χρωμίου.pdf 239k
282-2019 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Σπάρτου.pdf 242k
283-2019 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στον οικισμό Πύργου της Κ. Κοντοβουνίου.pdf 239k
284-2019 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Κοντοβουνίου.pdf 239k
285-2019 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Βατερού.pdf 240k
286-2019 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Καρυδίτσας.pdf 239k
287-2019 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Κερασιάς.pdf 237k
288-2019 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στον οικισμό Σταυρωτής της Κ. Αμυγδαλιάς.pdf 238k
289-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.pdf 493k
290-2019 Έγκριση δαπανών Ιανουαρίου - Ιουνίου και απαλλαγή παγίας προκαταβολής έτους 2019 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 364k
291-2019 Αποδοχή δωρεάς από Τεχνομπετόν για ΤΚ Σκήτης.pdf 189k
292-2019 Kατακύρωση οριστική για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης.pdf 304k
293-2019 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια ΜΑΠ.pdf 342k
294-2019 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών.pdf 522k
295-2019 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια ηλεκρονικού εξοπλισμού Βιβλιοθήκης.pdf 289k
296-2019 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια οχήματος 4Χ4 για την Πολεοδομία..pdf 287k
297-2019 Έγκριση πρακτικού και διαπράγμάτευση για την Μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ. με Οδηγό ΟΕ. 2019-2020.pdf 212k
298-2019 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 29.08.2019.pdf 199k
299-2019 1η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 287k
300-2019 Κατακύρωση οριστική για Υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου.pdf 294k