Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
404-2019 Κατακύρωση προσωρινή για τη Συντήρηση επισκευή δημοτικών κτιρίων.pdf 225k
405-2019 Έγκριση οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για εργασίες πρασίνου.pdf 303k
406-2019 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για Πεχλιβανίδη Μιχαήλ (Ζήκος).pdf 201k
407-2019 3η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 241k
408-2019 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019 ΚΔΒΚ.pdf 244k
409-2019 Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019 ΔΗΠΕΘΕ.pdf 270k
410-2019 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2018 κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 1,1MB
411-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια ΜΑΠ.pdf 1,3MB
412-2019 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κ. Αγίου Χαραλάμπους.pdf 240k
413-2019 Παράσταση πληρεξούσιου δικηγόρου στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Στεφανίδης).pdf 218k
414-2019 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.pdf 859k
415-2019 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια 2 οχημάτων τύπου κλούβας.pdf 552k
417-2019 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Γρηγοριάδη Ιωάννη πρώην Αντιδημάρχου.pdf 451k
418-2019 Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019 ΔΗΠΕΘΕ.pdf 368k
419-2019 Έγκριση μετακίνησης Τζουμερκίωτη Γρηγορίου στην Θεσσαλονίκη στις 20.11.2019.pdf 455k
420-2019 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Σιδηρά Αναστασίου στην Αθήνα στις 13.11.2019.pdf 452k
421-2019 Έγκριση για πρόσληψη τακτικού προσωπικού για το 2020.pdf 479k
422-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια γραφικής ύλης.pdf 2,6MB
423-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης για την Προμήθεια ταχυδρομικών τελών.pdf 443k
424-2016 Έγκριση λύσης σύμβασης ακινήτου κληρ.¨Ι.& Γ.ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 449k