Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
485-2019 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για την Μελέτη τεχνικού έργου τούνελ στον Σιδηροδρομικό Σταθμό.pdf 545k
486-2019 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για τη Συντήρηση υποδομών Τ.Κ. Μηλιάς, Κερασιάς και Κτενίου.pdf 490k
487-2019 Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση στο Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.pdf 459k
488-2019 Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο Εκτέλεση έργων στο Κουρί.pdf 475k
489-2019 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την παραγωγή τουριστικών οδηγών (ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ) κλπ.pdf 530k
490-2019 Έγκριση δαπανών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου και απαλλαγή παγίας προκαταβολής έτους 2019 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 347k
491-2019 Έγκριση μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 13.12.2019.pdf 453k
492-2019 Αποδοχή δωρεάς από ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.pdf 440k
493-2019 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.pdf 1,1MB
494-2019 Έγκριση 5ης παράτασης εργασιών για το έργο Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.pdf 466k
495-2019 Έγκριση παράτασης εργασιών για τη Bελτίωση χάραξης αγροτικής οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας.pdf 484k
496-2019 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για Βελτίωση εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων πόλης Κοζάνης.pdf 495k
497-2019 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για τη Συντήρηση πεζοδρομίων και πλατειών Τ.Κ. Κοίλων & Χαραυγής.pdf 454k
498-2019 4η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 765k
499-2019 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για την Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Κοζάνης.pdf 348k
500-2019 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την Ανακατασκευή αύλειου χώρου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο.pdf 422k
501-2019 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Σιδηρά Αναστασίου στην Αθήνα στις 19.12.2019.pdf 451k
502-2019 Έγκριση μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 21.12.2019.pdf 453k
503-2019 Έγκριση δαπανών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου παγίας προκαταβολής έτους 2019 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 581k
504-2019 Κατακύρωση για τη μίσθωση ακινήτου για το 7ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 463k