Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
038-2019 Κατακύρωση οριστική για την Βελτίωση προσβασιμότητας οδών εκτός σχεδίου πόλης Κοζάνης.pdf 248k
039-2019 Παραπομπή στο ΔΣ για τη μεταφορά διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.pdf 192k
040-2019 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.pdf 267k
041-2019 1η Έγκριση δαπανών για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 230k
042-2019 Κατακύρωση προσωρινή για Καθαριότητα Δημοτικών κτιρίων.pdf 286k
043-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για εργασίες πρασίνου.pdf 1,2MB
044-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια 2 οχημάτων τύπου κλούβας.pdf 1.010k
045-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια ηλεκρονικού εξοπλισμού Βιβλιοθήκης.pdf 1,1MB
046-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Βελτίωση Αρδευτικού Κρόκου- Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 630k
047-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Βελτίωση αρδευτικών μικρής κλίμακας- Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 619k
049-2019 Κατακύρωση προσωρινή και διαπραγμάτευση για Ταχυδρομικά τέλη.pdf 260k
050-2019 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 279k
051-2019 Αποζημίωση επικειμένων των Βαρδάκα Στέργιου & Δημητρίου.pdf 200k
052-2019 Απόρριψη αίτησης της Πετρίδου Νικολέττας για αποζημίωση από το Δήμο από φθορά από λακκούβα στο οδόστρωμα.pdf 199k
053-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Βελτίωση Οδοστρωμάτων πόλης Κοζάνης - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 614k
054-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Ανάπλαση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελίμειας - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 548k
055-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Ανάπλαση χώρων πρασίνου ΔΕ Αιανής - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 549k
056-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Επισκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 605k
057-2019 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, όροι της Μελέτης τεχνικού έργου τούνελ στον Σιδηροδρομικό Σταθμό - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 605k
058-2019 Μεταφορά ημερομηνίας διαγωνισμού για το ΣΒΑΚ του Δήμου Κοζάνης.pdf 199k