Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
059-2019 Αποδοχή ένστασης ΤΡΕΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και προσωρινή κατακύρωση για καθαριότητα κτηρίων.pdf 951k
060-2019 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.pdf 226k
061-2019 Κατακύρωση οριστική για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων.pdf 280k
062-2019 Κατακύρωση οριστική για την προμήθεια εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων απορριμμάτων.pdf 284k
063-2019 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.pdf 331k
064-2019 Έγκριση οικονομικών, προσωρινή κατακύρωση για Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων.pdf 257k
065-2019 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για την Προμήθεια RFID -Ασφάλεια βιβλιοθήκης.pdf 309k
066-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Διαμόρφωση πεζοδρομίων ΤΚ Λευκόβρυσης, Πρωτοχωρίου, Καλαμιάς - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 620k
067-2019 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου Κατασκευή μονώροφου κτιρίου -10ο Νηπιαγωγείο.pdf 203k
068-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για τη Μίσθωση κσι σποκομιδή απορριμμάτων (press).pdf 466k
069-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων άρδευσης.pdf 553k
070-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για τη Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip - container).pdf 486k
071-2019 Έγκριση δαπάνης συμμετοχής σε συνάντηση του έργου με ακρωνύμιο SYMBI.pdf 206k
072-2019 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.pdf 503k
073-2019 Κατακύρωση οριστική για τα Ταχυδρομικά τέλη.pdf 543k
074-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για τη Μίσθωση Μηχανημάτων ΔΕ Κοζάνης.pdf 1,5MB
075-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών.pdf 1,8MB
076-2019 Όροι για οικονομική ενίσχυση κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 448k
077-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Αντικατάσταση τάπητα στο ΔΑΚ - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 1,4MB
078-2019 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για την Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού.pdf 557k