Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
079-2019 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για την Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών.pdf 1,4MB
080-2019 Κατακύρωση προσωρινή για την Ανάπλαση χώρων πρασίνου ΔΕ Αιανής.pdf 514k
081-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Τοποθέτηση δαπέδου στο κλειστό της Τ.Κ. Άνω Κώμης - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 1,6MB
082-2019 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Αλωνακίων (Σαλτσίδου Συμέλα).pdf 522k
083-2019 Όροι για φωτοβολταϊκά στην Τ.Κ. Σιδερών στην EAST PV A.E (τρανό φράγμα).pdf 994k
084-2019 Όροι για φωτοβολταϊκά στην Τ.Κ. Σιδερών στην NOTIAS A.E (παλαιοχώρι).pdf 897k
085-2019 Όροι για φωτοβολταϊκά στην Τ.Κ. Σιδερών στην EAST PV A.E (ύψωμα καρόγλου).pdf 1MB
086-2019 Όροι για φωτοβολταϊκά στην Τ.Κ. Σιδερών στην NOTIAS A.E (τρανό φράγμα).pdf 642k
087-2019 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για την προμήθεια 13 Φωτοβολταϊκών του Δήμου Κοζάνης.pdf 580k
088-2019 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για την Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.pdf 279k
089-2019 Κατακύρωση οριστική για την Επισκευή σκαλοστασίων και νεκροταφείου πόλης Κοζάνης.pdf 480k
090-2019 Κατακύρωση προσωρινή του έργου Βελτίωση Αρδευτικού Κρόκου.pdf 226k
092-2019 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκά στην Τ.Κ. Σιδερών στην EAST PV A.E (ύψωμα καρόγλου).pdf 224k
093-2019 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκά στην Τ.Κ. Σιδερών στην EAST PV A.E (τρανό φράγμα).pdf 223k
094-2019 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκά στην Τ.Κ. Σιδερών στην NOTIAS A.E (παλαιοχώρι).pdf 224k
095-2019 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκά στην Τ.Κ. Σιδερών στην NOTIAS A.E (τρανό φράγμα).pdf 226k
096-2018 Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2019 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 237k
097-2019 Κατακύρωση προσωρινή για τη Συμφωνία - Πλαίσιο για Τοπογραφικές Εργασίες Δήμου Κοζάνης.pdf 344k
098-2019 Έγκριση οικονομικών, προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια RFID -Ασφάλεια βιβλιοθήκης.pdf 257k
099-2019 Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης για την Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη και πέριξ οδών.pdf 218k