Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
201-2020 Εξειδίκευση πίστωσης 970,00 ευρώ για προμήθεια εντύπων για επιχειρήσεις.pdf 230k
202-2020 Εξειδίκευση πίστωσης 2.000,00 ευρώ για προμήθεια δώρων σε μαθητές.pdf 232k
203-2020 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για την Βελτίωση & εκσυγχονισμό αντλιοστασίων άρδευσης & οικισμών.pdf 294k
204-2020 Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης στο ΕΑΠ 2012-2016.pdf 1,9MB
205-2020 Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών και Τεχνικών - Επανάληψη του διαγωνισμού για τη Προμήθεια Μηχανημάτων έργου κλπ.pdf 281k
206-2020 Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για την Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κλπ Άνω Κώμης.pdf 311k
207-2020 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για τα Δύο βρεφικά τμήματα στο 4ο ΒΣΝ Δήμου Κοζάνης (Καρδιά).pdf 246k
208-2020 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.pdf 260k
209-2020 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για Διαμορφώσεις & Αποκαταστάσεις Κ.Χ. Αιανής, Ρυμνίου & Ξηρολίμνης.pdf 307k
210-2020 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση των α) Γρηγοριάδη Ιωάννη & β) Τασοπούλου Ελένη πρώην Αντιδημάρχων στις 07.07.2020.pdf 326k
211-2020 Τροποποίηση της 473-2019 τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτού για το 2020.pdf 318k
212-2020 Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής 2020 ΔΕΥΑΚ.pdf 430k
213-2020 Έγκριση απολογισμού 2019 ΚΔΒΚ.pdf 1,9MB
214-2020 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για την Καθαριότητα γραφείων και κτιρίων.pdf 630k
215-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 02.06.2020.pdf 327k
216-2020 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια 13 Φωτοβολταϊκών του Δήμου Κοζάνης.pdf 335k
217-2020 Έγκριση λύσης της σύμβασης για την Έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων.pdf 322k
218-2020 Έγκριση πρακτικού Δικαιολογητικών και Τεχνικών για τη Προμήθεια οχημάτων για ΔΤΥ.pdf 617k
219-2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για τις Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης χώρου αμαξοστασίου.pdf 449k
220-2020 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για την Αντικατάσταση τάπητα στο ΔΑΚ.pdf 327k