Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
241-2020 Έγκριση οριστικής παραλαβής 2 μελετών Ενεργειακής αναβάθμισης 14 σχολικών κτιρίων.pdf 404k
242-2020 Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο Βελτίωση χάραξης αγροτικής οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας.pdf 347k
243-2020 Κατακύρωση οριστική για τη Βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων.pdf 252k
244-2020 Κατακύρωση οριστική για Διαμόρφωση περιοχής γηπέδου Πρωτοχωρίου.pdf 280k
245-2020 Εξειδίκευση πίστωσης 500,00 ευρώ για το 1ο φεστιβαλ βιβλίου.pdf 240k
246-2020 Έγκριση 2ης συνολικής παράτασης για την Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου Βιβλιοθήκης.pdf 245k
247-2020 4η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 327k
248-2020 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Επισκευή και συντήρηση οχημάτων.pdf 244k
249-2020 Εξειδίκευση πίστωσης 120,00 ευρώ για προμήθεια συσκευσιών δώρων.pdf 227k
250-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 30.06.2020.pdf 232k
251-2020 Έγκριση 3ης παράτασης σύμβασης για την Μελέτη τεχνικού έργου τούνελ στον Σιδηροδρομικό Σταθμό.pdf 251k
252-2020 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων.pdf 294k
253-2020 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για τις Μελέτες αναβάθμισης 14 σχολικών κτιρίων.pdf 276k
254-2020 Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών για το έργο Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο Δημοτικό Σχολείο.pdf 260k
255-2020 Έγκριση οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων.pdf 261k
256-2020 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Μίσθωση μεταλλικών κιβωτίων αποβλήτων (skip container).pdf 297k
257-2020 Κατακύρωση οριστική για την Καθαριότητα γραφείων και κτιρίων..pdf 332k
258-2020 Απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης ακινήτου κληρ.¨Ι.& Γ.ΜΙΚΡΟΥ¨ στον Ποζίδη.pdf 239k
259-2019 Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020 ΚΔΒΚ.pdf 268k
262-2020 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για Ολοκλήρωση υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης.pdf 278k