Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
349-2020 Έγκριση μελέτης για Μελέτη εξοπλισμού Κτιριακές εγκαταστάσεις Δομών στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση.pdf 2,3MB
350-2020 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για την Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου.pdf 370k
351-2020 Έγκριση οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για τη Προμήθεια Τροφίμων για Παιδικούς Σταθμούς.pdf 630k
352-2020 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια.pdf 1.004k
353-2020 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.pdf 411k
354-2020 Εξειδίκευση πίστωσης 3.341,80 ευρώ για εβδομάδα κινητικότητας.pdf 239k
355-2020 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.pdf 269k
356-2020 Έγκριση υποβολής πρότασης για Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων.pdf 215k
357-2020 Έγκριση υποβολής πρότασης για Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδα Ρομά- Επιδότηση ενοικίου.pdf 213k
358-2020 Έγκριση υποβολής πρότασης για Λαογραφικό Μουσείο & Ηλεκτροδότηση Ν. Ποντοκώμης στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος).pdf 2,3MB
359-2020 Έγκριση μελέτης για Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων.pdf 607k
360-2020 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Επισκευή και συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων.pdf 248k
361-2020 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια Ανταλλακτικών Μεταφορικών μέσων.pdf 481k
362-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Καβάλα στις 08.09.2020.pdf 236k
363-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Κυριακίδη Κωνσταντίνου στην Καβάλα στις 08.09.2020.pdf 235k
364-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 09.09.2020.pdf 235k
365-2020 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση καθαριστριών (υπαλλήλων του Δήμου).pdf 265k
366-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.pdf 944k
367-2020 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων και διαπραγμάτευση.pdf 361k
368-2020 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για τα Δύο βρεφικά τμήματα στο 4ο ΒΣΝ Δήμου Κοζάνης (Καρδιά).pdf 244k