Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
429-2020 Κατακύρωση προσωρινή για το έργο Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Ελίμειας.pdf 227k
430-2020 Κατακύρωση προσωρινή για το έργο Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Ελλησπόντου.pdf 245k
431-2020 Κατακύρωση προσωρινή για το έργο Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη.pdf 245k
432-2020 Κατακύρωση προσωρινή για το έργο Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών οικισμών ΔΕ Αιανής.pdf 235k
433-2020 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια εξοπλισμού Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.pdf 278k
434-2020 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για Ολοκλήρωση υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης.pdf 215k
435-2020 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για Επισκευές και βελτιώσεις υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων.pdf 211k
436-2020 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τρία (3) έργα.pdf 235k
437-2020 Αποδοχή δωρεάς από την ΚΕΔΕ (Παπουτσάνης).pdf 273k
438-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 02.10.2020.pdf 204k
439-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 06.10.2020.pdf 202k
440-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 15.10.2020.pdf 203k
441-2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, όροι ΕΔΔ της Μελέτης για Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης.pdf 589k
442-2020 11η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.pdf 248k
443-2020 Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών για την Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου.pdf 220k
444-2020 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια γάλακτος.pdf 302k
445-2020 Ορισμός πληρεξούσου δικηγόρου για τις εταιρίες ENERGA & HELLAS POWER (Χατζής Άγγελος).pdf 211k
446-2020 Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά απόφασης Μονομελούς Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας (Στ. Παραστατίδης).pdf 217k
447-2020 Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά απόφασης Μονομελούς Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας (Στ. Παραστατίδης & Σια ΟΕ).pdf 218k
448-2020 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020 Κοινωφελούς.pdf 251k