Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
449-2020 Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020 ΟΑΠΝ.pdf 267k
450-2020 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.pdf 657k
451-2020 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.pdf 346k
452-2020 Ματαίωση του διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου.pdf 230k
453-2020 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.pdf 211k
454-2020 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης και χρονοδιαγράμματος για την Προμήθεια 13 Φωτοβολταϊκών.pdf 221k
455-2020 Κατάργηση της 232-2020 ΑΟΕ και Έγκριση μελέτης για την Προμήθεια εξοπλισμού Γηροκομείου Κοζάνης.pdf 2,5MB
456-2020 Κατακύρωση προσωρινή για το έργο Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Κοζάνης.pdf 227k
457-2020 Κατακύρωση προσωρινή για το έργο Βελτίωση πεζοδρομίων και ΚΧ Κοζάνης.pdf 226k
458-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι για Κατασκευή μνημείου στην Παύλου Χαρίση στην Κοζάνη- ΕΔΔ.pdf 587k
459-2020 Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για τη Κατασκευή πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού στη ΖΕΠ.pdf 344k
460-2020 Όροι για φωτοβολταιϊκού στα Σιδερά από ECOSOLAR M.I.K.E.pdf 323k
461-2020 Όροι για φωτοβολταιϊκού στα Κοίλα από ECOSOLAR M.I.K.E.pdf 323k
462-2020 Όροι για φωτοβολταιϊκού στα Κοίλα από ECOSOLAR M.I.K.E.pdf 322k
463-2020 Όροι για φωτοβολταιϊκού στο Μαυροδένδρι από ECOSOLAR M.I.K.E.pdf 323k
464-2020 Όροι για φωτοβολταιϊκού στο Μαυροδένδρι από ECOSOLAR M.I.K.E.pdf 323k
465-2020 Όροι για φωτοβολταιϊκού στο Μαυροδένδρι από ΚΙΕFER A.E.pdf 319k
466-2020 Όροι για φωτοβολταιϊκού στο Μαυροδένδρι από ECOSOLAR M.I.K.E.pdf 324k
467-2020 Όροι για φωτοβολταιϊκού στο Μαυροδένδρι από ECOSOLAR M.I.K.E.pdf 323k
468-2020 Έγκριση για πρόσληψη 5 καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου.pdf 214k