Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
469-2020 Έγκριση υποβολής Πρότασης για το Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.pdf 227k
470-2020 Κατάργηση της 392-2020 ΑΟΕ και Όροι για λατομείου αδρανών υλικών στην Κ. Αλωνακίων (Τεχνομπετόν ΑΕ).pdf 352k
471-2020 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού.pdf 314k
472-2020 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας (ΣΔΑΕΚ).pdf 269k
473-2020 Έγκριση οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.pdf 240k
474-2020 Εξειδίκευση πίστωσης 2500,00 ευρώ για Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης βίας κατά των γυναικών.pdf 202k
475-2020 Εξειδίκευση πίστωσης 110,00 ευρώ για προμήθεια υλικών συσκευασίας δώρων.pdf 204k
476-2020 Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος).pdf 2,6MB
477-2020 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.pdf 269k
478-2020 Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών & Τεχνικών για Προμήθεια κάδων για το Πρόγραμμα βιοαποβλήτων.pdf 409k
479-2020 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια Ανταλλακτικών Μεταφορικών μέσων.pdf 333k
480-2020 Κατακύρωση οριστική του έργου Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Κέντρου Λευκόβρυσης ΕΔΔ.pdf 220k
481-2020 Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών για τα Δύο βρεφικά τμήματα στο 4ο ΒΣΝ Δήμου Κοζάνης (Καρδιά).pdf 211k
482-2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής για Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων & κατασκευή νέων.pdf 282k
483-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι για Φύτευση Κ.Χ Κλείτου- ΕΔΔ.pdf 714k
484-2020 Κατακύρωση προσωρινή για Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Αιανής-ΕΔΔ.pdf 222k
485-2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής για Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελίμειας.pdf 240k
486-2020 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για την Αντικατάσταση τάπητα στο ΔΑΚ.pdf 210k
487-2020 Κατακύρωση οριστική για Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης.pdf 391k
488-2020 Έγκριση πρακτικών ορθή επανάληψη και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια εξοπλισμού Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.pdf 278k