Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
529-2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για την Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 236k
530-2020 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.pdf 216k
531-2020 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για το έργο Βελτίωση Αρδευτικού Κρόκου.pdf 215k
532-2020 Έγκριση οριστικής παραλαβής 2 μελετών Ενεργειακής αναβάθμισης 14 σχολικών κτιρίων.pdf 512k
533-2020 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια μεταλλικού οικίσκου για τις ανάγκες της καθαριότητας.pdf 297k
534-2020 Έγκριση 5ης παράτασης εργασιών για το έργο Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο Δημοτικό Σχολείο.pdf 226k
535-2020 Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο Εκτέλεση έργων στο Κουρί.pdf 223k
536-2020 Κατακύρωση προσωρινή για Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια.pdf 262k
537-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 25.11.2020.pdf 207k
538-2020 Έγκριση μελέτης για την Προμήθεια για Μικροφωνική Βιβλιοθήκης.pdf 459k
539-2020 Έγκριση μελέτης για την Προμήθεια Εξοπλισμού Καθαριότητας Βιβλιοθήκης.pdf 233k
540-2020 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.pdf 256k
541-2020 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την προμήθεια υλικών Παιδικών χαρών.pdf 219k
542-2020 Έγκριση δαπανών και απαλλαγή παγίας προκαταβολής έτους 2020 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 815k
543-2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής για την Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κλπ Άνω Κώμης.pdf 321k
544-2020 Κατακύρωση οριστική για το έργο Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη.pdf 222k
545-2020 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020 ΔΗΠΕΘΕ.pdf 240k
546-2020 Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020 ΔΗΠΕΘΕ.pdf 236k
547-2020 Έγκριση προϋπολογισμού 2021 ΔΗΠΕΘΕ.pdf 918k
548-2020 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στα Σιδερά στην SUN POWER 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε..pdf 238k