Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
161-2020 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για τη Μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ Κοζάνης.pdf 624k
162-2020 Έγκριση πρακτικού Δικαιολογητικών και Τεχνικών για τη Προμήθεια κάδων απορριμμάτων.pdf 455k
163-2020 Έγκριση πρακτικού Δικαιολογητικών και Τεχνικών για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων.pdf 657k
164-2020 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Καθαριότητα γραφείων δημοτικών κτιρίων.pdf 452k
165-2020 Εξειδίκευση πίστωσης 800,00 ευρώ για προμήθεια εντύπων κανονισμού λαϊκών αγορών.pdf 337k
166-2020 Εξειδίκευση πίστωσης 100,00 ευρώ για προμήθεια κορνιζών.pdf 334k
167-2020 Έγκριση τρόπου δημοπρασίας οριζόντιων ακινήτων επί της Ειρήνης 17.pdf 449k
168-2020 Άγονος ο 2ος διαγωνισμός και προσφυγή σε μεσίτες για εκμίσθωση ακινήτου κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 461k
169-2020 Κατακύρωση προσωρινή για τα μέτρα ασφαλείας πρώην λατομικών χώρων.pdf 516k
170-2020 Έγκριση πρακτικού Δικαιολογητικών και Τεχνικών για τις Υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου.pdf 348k
171-2020 Κατακύρωση οριστική για την Αποκατατάσταση οδού Χρώμιο - Ποντινή.pdf 279k
172-2020 Κατακύρωση οριστική για την Αποκατατάσταση λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.pdf 233k
173-2020 Αποδοχή της αίτησης Βαντσιώτη Αναστασίου για διαγραφή προστίμου.pdf 266k
174-2020 Τροποποίηση της 474-2019 Τέλη στάσιμου, υπαίθριου εμπορίου και αγορών για το 2020.pdf 245k
175-2020 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για το έργο Κατασκευή πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού στη ΖΕΠ.pdf 258k
176-2020 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για Επισκευές και βελτιώσεις υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων.pdf 462k
177-2020 Έγκριση πρακτικού Οικονπμικών και προσωρινή κατακύρωση για τη Προμήθεια κάδων απορριμμάτων.pdf 283k
178-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για την Καθαριότητα γραφείων και κτιρίων.pdf 1.002k
179-2020 Έγκριση οριστικής παραλαβής 6 μελετών Ενεργειακής αναβάθμισης 14 σχολικών κτιρίων.pdf 477k
180-2020 Αποδοχή δωρεάς από Τεχνομπετόν για Κοινότητα Αλωνακίων.pdf 229k