Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
251-2021 1η Διαγραφή διαφόρων ποσών λόγω covid 19.pdf 226k
252-2021 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια ΜΑΠ 2021-2022.pdf 271k
253-2021 Έγκριση με διαπραγμάτευση από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε (ηλεκτροδοτήση Ποντοκώμης κλπ).pdf 224k
254-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 600,00 ευρώ για προμήθεια υλικών Νομισματικού Προγράμματος.pdf 239k
255-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 23.04.2021.pdf 219k
256-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Κυριακίδη Κωνσταντίνου στην Θεσσαλονίκη στις 23.04.2021.pdf 221k
257-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Επισκευή και συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου.pdf 229k
258-2021 Έγκριση 1 & 2 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την Κυκλική Οικονομία.pdf 241k
259-2021 Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος).pdf 1,3MB
260-2021 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για την Ενεργειακή αναβάθμιση αίθουσας Τέχνης.pdf 264k
261-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Πλακόστρωση πεζοδρομίων & Διαμόρφωση Κ.Χ. οικισμών ΔΕ Κοζάνης.pdf 241k
262-2021 Έγκριση υποβολής Πρότασης για Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη και πέριξ οδών.pdf 220k
263-2021 Κατακύρωση οριστική για Μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ..pdf 252k
264-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για την Εσωτερική οδοποιία Νέας Ποντοκώμης.pdf 256k
265-2021 Έγκριση 6ης παράτασης εργασιών για την Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου.pdf 231k
266-2021 Έγκριση Πρακτικού καθορισμού τιμών για Ψηφιακή Σύγκλιση.pdf 247k
267-2021 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης.pdf 7,2MB
268-2021 Έγκριση 4ου ΑΠΕ για Bελτίωση χάραξης αγροτικής οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας.pdf 259k
269-2021 Κατάργηση της 577-2020 ΑΟΕ και Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (Κυκλική Διαχείριση Αστικών).pdf 287k
270-2021 Έγκριση μελέτης για Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη και πέριξ οδών.pdf 3,7MB