Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
372-2021 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.pdf 385k
373-2021 6η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 243k
374-2021 Τροποποίηση της 302-2021 ΑΟΕ στην ΕΔΔ για Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Κοζάνης.pdf 211k
375-2021 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Κοίλων (Γώγος Ευάγγελος).pdf 223k
376-2021 Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος).pdf 1,4MB
377-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου.pdf 219k
378-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελίμειας.pdf 217k
379-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη.pdf 218k
380-2021 Άγονη η δημοπρασία και διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Προμήθεια μπασκετών και εξοπλισμού αθλητικών χώρων.pdf 235k
381-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Ολοκλήρωση ανάπλασης Δημοτικού Κήπου Κοζάνης.pdf 230k
382-2021 Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών για το έργο Βελτίωση Αρδευτικού Κρόκου.pdf 225k
383-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών 2017.pdf 218k
384-2021 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τέσσερα (4) έργα.pdf 236k
385-2021 Όροι για την εκμίσθωση οριζόντιων ιδιοκτησιών ακινήτου επί της Ειρήνης 17.pdf 274k
386-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 24.06.2021.pdf 206k
387-2021 Έγκριση για πρόσληψη 4 ανέργων μέσω του Προγράμματος ΟΑΕΔ μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών.pdf 208k
388-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Καθαριότητα Γραφείων Δημοτικών κτιρίων.pdf 217k
389-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για Βελτίωση χάραξης οδικού άξονα Βατερού – Μεταμόρφωσης.pdf 223k
390-2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, όροι ΕΔΔ της Ανάπλαση Πλατείας στο Ο.Τ. 597 στην Κοζάνη.pdf 883k
391-2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, όροι ΕΔΔ για Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης.pdf 855k