Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
021-2021 1η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 347k
022-2021 Έγκριση προϋπολογισμού 2021 ΟΑΠΝ.pdf 516k
023-2021 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής.pdf 263k
024-2021 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για Αποκατατάσταση οδού Χρώμιο - Ποντινή.pdf 219k
025-2021 Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών - υπηρεσιών για το 2021.pdf 245k
026-2021 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια κάδων για το Πρόγραμμα βιοαποβλήτων (ομάδα Α & Γ).pdf 305k
027-2021 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.pdf 283k
028-2021 Εισηγητική έκθεση δ΄ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 580k
029-2021 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Ακρινής (Μουρατίδης Zώης).pdf 272k
030-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στα Αλωνάκια από ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ.pdf 321k
031-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στα Σιδερά από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 335k
032-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στα Λιβερά από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 322k
033-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στα Λιβερά από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 321k
034-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από Η2Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΕΝΕΡΕΙΑ M.I.K.E.pdf 320k
035-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από TURBOSOLAR M.I.K.E.pdf 321k
036-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από PHOTOVOLTAIC ENERGY M.I.K.E.pdf 321k
037-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από PHOTOVOLTAIC ENERGY M.I.K.E.pdf 321k
038-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από TURBOSOLAR M.I.K.E.pdf 321k
039-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.pdf 319k
040-2021 Έγκριση προϋπολογισμού 2021 ΔΗΠΕΘΕ.pdf 339k