Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
452-2021 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για τη Βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων.pdf 232k
453-2021 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για την Αποκατατάσταση λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.pdf 231k
454-2021 Κατακύρωση οριστική για Μίσθωση μεταλλικών κιβωτίων αποβλήτων (skip container).pdf 293k
455-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Ανακατασκευή πεζοδρομίων κεντρικού δρόμου Κοινότητας Βατερού.pdf 242k
456-2021 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 ΔΗΠΕΘΕ.pdf 245k
457-2021 Κατακύρωση οριστική για Μελέτης για Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης.pdf 232k
458-2021 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια εξοπλισμού ατόμων οπτικής αναπηρίας.pdf 280k
459-2021 Έγκριση οριστικής παραλαβής Μελέτης τεχνικού έργου τούνελ στον Σιδηροδρομικό Σταθμό.pdf 312k
460-2021 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για τη Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών οικισμών ΔΕ Αιανής.pdf 230k
461-2021 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για τις Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑμΕΑ.pdf 232k
462-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού.pdf 230k
463-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για τη Συντήρηση υποδομών οικισμών ΔΕ Δημητρίου Υψηλάντη.pdf 257k
464-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής για την Αντικατάσταση τάπητα στο ΔΑΚ.pdf 252k
465-2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, όροι ΕΔΔ για Κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή.pdf 904k
466-2021 Έγκριση για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (δίμηνα) για το 2021- Τεχνική.pdf 238k
467-2021 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κ. Αλωνακίων.pdf 274k
468-2021 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Σιδερών.pdf 267k
469-2021 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Αγ. Δημητρίου.pdf 267k
470-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Κοζάνης.pdf 293k
471-2021 Κατάργηση της 362-2021 ΑΟΕ για την Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 312k