Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
041-2021 Έγκριση προϋπολογισμού 2021 Κοινωφελούς.pdf 419k
042-2021 Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό 2021 Κοινωφελούς.pdf 275k
043-2021 Ορισμός μελών για την Προγραμματική Σύμβαση για την Προμήθεια Λεωφορείου Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία.pdf 206k
044-2021 Έγκριση υποβολής Πρότασης για Ηλεκτροκίνηση Δήμου Κοζάνης.pdf 202k
045-2021 Έγκριση μελέτης για Ηλεκτροκίνηση Δήμου Κοζάνης.pdf 814k
046-2021 Έγκριση Πρακτικού καθορισμού τιμών για Ηλεκτροκίνηση Δήμου Κοζάνης.pdf 3,6MB
047-2021 Έγκριση Πρακτικού Οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού.pdf 253k
048-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 110,00 ευρώ για προμήθεια υλικών συσκευασίας δώρων.pdf 204k
049-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών.pdf 222k
050-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την προμήθεια υλικών Παιδικών χαρών.pdf 218k
051-2021 Άγονη η δημοπρασία για τη Μελέτη για Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης.pdf 232k
052-2021 Κατακύρωση οριστική για Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια.pdf 229k
053-2021 Έγκριση οριστικής παραλαβής 1 μελέτης Ενεργειακής αναβάθμισης 14 σχολικών κτιρίων.pdf 483k
054-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για την Διευθέτηση υδάτων πηγών περιοχής Ι.Ν.ΠΑΝΑΓΙΑΣ Κοζάνης.pdf 413k
055-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για την Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτους Δήμου Κοζάνης.pdf 316k
056-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για την Συντήρηση και επισκευή στέγης Ειδικού Σχολείου.pdf 261k
057-2021 Κατακύρωση για το ακίνητο στην Ειρήνης 1 (πρωην Γκραντ).pdf 227k
058-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στα Λιβερά από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 239k
059-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στα Λιβερά από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 238k
060-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στα Σιδερά από SMART ENERGY SOLUTIONS MIKE.pdf 239k