Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
632-2021 Έγκριση πρακτικής άσκησης δύο (2) σπουδαστών ΙΕΚ.pdf 221k
633-2021 Έγκριση 2ου ΑΠΕ για την Τοποθέτηση ειδικού δαπέδου στα σχολεία.pdf 231k
634-2021 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για τη Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών οικισμών ΔΕ Αιανής.pdf 216k
635-2021 Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής για την Κατασκευή μονώροφου κτιρίου -10ο Νηπιαγωγείο.pdf 220k
636-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 11.11.2021.pdf 206k
637-2021 Όροι για την εκμίσθωση ακινήτων για κακοποιημένες γυναίκες.pdf 257k
638-2021 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κ. Ροδιανής.pdf 225k
639-2021 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Καπνοχωρίου.pdf 226k
640-2021 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κ. Αυγής.pdf 231k
641-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για Βελτίωση Οδοστρωμάτων πόλης Κοζάνης.pdf 233k
642-2021 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.pdf 378k
643-2021 Έγκριση Πρακτικού και τερματισμός για την Προμήθεια (ΜΙΝΙ BUS) χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.pdf 222k
644-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 1500,00 ευρώ για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις κλπ.pdf 209k
645-2021 Έγκριση για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (δίμηνα) για το 2021- Δ.νση Περιβάλλοντος.pdf 224k
646-2021 Έγκριση υποβολής πρότασης για Αντιπλημμυρική προστασία της πόλης της Κοζάνης.pdf 207k
647-2021 Έγκριση πρακτικής άσκησης ενός (1) σπουδαστή ΙΕΚ.pdf 218k
648-2021 Έγκριση τοποθέτησης υπόγειων συστημάτων κάδων απορριμμάτων στον Κρόκο.pdf 482k
649-2021 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων.pdf 282k
650-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 33,00 ευρώ για κάλυψη δαπάνης μετακίνησης φιλοξενούμενης στον Ξενώνα.pdf 209k
651-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 16.11.2021.pdf 207k