Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
652-2021 Αποδοχή δωρεάς από ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.pdf 219k
653-2021 9η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 251k
654-2021 Κατάργηση της 568-2021 ΑΟΕ και Όροι για εκποίηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (τέλος κύκλου ζωής).pdf 283k
655-2021 Μη άσκηση προσφυγής για την Κατασκευή πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού της ΖΕΠ Κοζάνης.pdf 1MB
656-2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, όροι ΕΔΔ για μελέτες Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων Β΄θμιας Εκπαίδευσης.pdf 781k
657-2021 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια μπασκετών και εξοπλισμού αθλητικών χώρων.pdf 242k
658-2021 Έγκριση δαπανών και απαλλαγή παγίας προκαταβολής έτους 2021 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 440k
659-2021 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2022.pdf 504k
660-2021 Τέλος αυθαίρετης καλλιέργειας για το 2022.pdf 215k
661-2021 Δικαίωμα διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το 2022.pdf 219k
662-2021 Tέλος στάθμευσης στην Πλ. Συντάγματος για το 2022.pdf 215k
663-2021 Τέλη και δικαιώματα στα Κοιμητήρια Κοζάνης για το 2022.pdf 225k
664-2021 Τέλος χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων για το 2022.pdf 214k
665-2021 Τέλος διαφήμισης για το 2022.pdf 240k
666-2021 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το 2022.pdf 224k
667-2021 Τέλη στάσιμου, υπαίθριου εμπορίου και αγορών για το 2022.pdf 240k
668-2021 Συντελεστής ΤΑΠ για το 2022.pdf 234k
669-2021 Τέλος χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων αυτοκινήτων (γκαράζ) για το 2022.pdf 213k
670-2021 Τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης για το 2022.pdf 222k
671-2021 Τέλη Λαϊκών Αγορών για το 2022.pdf 230k