Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
672-2021 Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτού για το 2022.pdf 267k
673-2021 Έγκριση δέσμευσης ολοκλήρωσης Β φάσης για Δομές στήριξης ΑμεΑ στη ΖΕπ στο Επιχ. Πρόγρ. Δυτική Μακεδονία.pdf 226k
674-2021 Έγκριση υποβολής Πρότασης για ένταξη και τροποποιήση Τεχνικού Δελτίου στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος).pdf 2,4MB
675-2021 Έγκριση για πρόσληψη 20 ανέργων μέσω του Προγράμματος ΟΑΕΔ επιπτώσεις απολιγνιτοποίησης.pdf 225k
676-2021 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.pdf 1,6MB
677-2021 10η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.pdf 355k
678-2021 Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 ΔΗΠΕΘΕ.pdf 274k
679-2021 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια εξοπλισμού ατόμων οπτικής αναπηρίας.pdf 251k
680-2021 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια Πολυμηχανήματος Αποχιονισμού.pdf 250k
681-2021 Κατακύρωση οριστική για την Συντήρηση αρδευτικών δικτύων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης.pdf 274k
682-2021 Kατακύρωση οριστική για Προμήθεια εξοπλισμού.pdf 260k
683-2021 Κατακύρωση οριστική και διαπραγμάτευση για Εργασίες Αποχιονισμού και Θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης.pdf 326k
684-2021 Κατακύρωση οριστική για Αναβάθμιση υποδομών γηπέδου ΕΠΣ.pdf 228k
685-2021 Κατακύρωση οριστική για Διαμόρφωση Κοιμητηρίων στην Κοινότητα Ρυμνίου.pdf 239k
686-2021 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων.pdf 266k
687-2021 Κατακύρωση στην Κ. Χαραυγής στην ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε. (ΓΚΙΩΝΑ, αιολικά).pdf 232k
688-2021 Κατακύρωση στην Κ. Χαραυγής στην ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε. (ΤΣΑΡΚΟΥΛΙ, αιολικά).pdf 233k
689-2021 Κατακύρωση για την εκμίσθωση (1) ακινήτου για τους Ρομά- επιδότηση ενοικίου.pdf 232k
690-2021 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Ακρινής (Πουτογλίδης Γεώργιος).pdf 277k
691-2021 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Ακρινής (Πουτογλίδης Αναστάσιος).pdf 274k