Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
061-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στα Σιδερά από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 240k
062-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στα Σιδερά από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 239k
063-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στα Σιδερά από NOTIAS AE.pdf 246k
064-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στα Σιδερά από NOTIAS AE.pdf 239k
065-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στο Μαυροδένδρι από ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.pdf 238k
066-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στο Μαυροδένδρι από SOLAR PARK M.I.K.E.pdf 239k
067-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στο Μαυροδένδρι από SOLAR PARK M.I.K.E.pdf 239k
068-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στο Μαυροδένδρι από PV PARK M.I.K.E.pdf 238k
069-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στο Μαυροδένδρι από ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.pdf 238k
070-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στο Μαυροδένδρι από SOLAR POWER M.I.K.E.pdf 238k
071-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στα Αλωνάκια από SUN POWER 1 M.I.K.E.pdf 239k
072-2021 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.pdf 228k
073-2021 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια γάλακτος.pdf 271k
074-2021 Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών & Τεχνικών για Προμήθεια εξοπλισμού Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών.pdf 234k
075-2021 Τροποποίηση της 478-2020 ΑΟΕ για Προμήθεια κάδων για το Πρόγραμμα βιοαποβλήτων (ομάδα β).pdf 247k
076-2021 Έγκριση Οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων.pdf 262k
077-2021 Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος).pdf 1,4MB
078-2021 Μη Άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΕ.pdf 216k
079-2021 Μη Άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΕ.pdf 216k
080-2021 Μη Άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΕ.pdf 216k