Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2022

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
287-2022 Κατακύρωση Οριστική για Καθαρισμό Οικοπέδων, Χώρων απόθεσης Αδρανών Υλικών Δ.Κοζάνης.pdf 334k
290-2022 Έγκριση Υποβολής Πρότασης για Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων ΕΣΒΑΑ.pdf 199k
291-2022 Έγκριση Υποβολής Πρότασης για Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων ΟΧΕ.pdf 198k
292-2022 Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος).pdf 3,8MB
293-2022 Έγκριση Υποβολής πρότασης για Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για Εξασφάλιση Κ.Χ & Κοινωφελών χώρων.pdf 211k
294-2022 Έγκριση Πρακτικού Ι για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Χαραυγής.pdf 228k
295-2022 Άγονη η δημοπρασία για Αισθητική και Λειοτυργική Αναβάθμιση Πάρκου Αγ_Παρασκευής Καρυδίτσας.pdf 210k
296-2022 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για πέντε (5) έργα.pdf 231k
297-2022 Έγκριση μελέτης για Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΔΒΚ.pdf 639k
298-2022 Έγκριση 3ου ΑΠΕ για την Τοποθέτηση ειδικού δαπέδου στα σχολεία.pdf 222k
299-2022 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για την Αδειοδότηση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.pdf 212k
300-2022 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, όροι ΕΔΔ για μελέτη Πυροπροστασίας Σχ_ Κτιρίων Α' Βάθμιας.pdf 634k
301-2022 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης Τζάλια Άννας του Γεωργίου κληρ_¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι_ ΓΚΕΚΑ¨.pdf 223k
302-2022 Κατακύρωση για αιολικά στην Κ_ Σκήτης στην Χ_ ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΑΣΚΙΟ ΙΙ, αιολικά).pdf 227k
303-2022 Κατακύρωση Οριστική για Προμήθεια Εξοπλισμού Αντιμετώπισης Φυσικών Φαινομένων.pdf 348k
304-2022 Κατακύρωση οριστική για Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου.pdf 356k
305-2022 Κατακύρωση για ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 2022 Δρεπάνου και Κοζάνης (ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ).pdf 219k
306-2022 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 ΟΑΠΝ.pdf 256k
307-2022 Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2020 ΟΑΠΝ.pdf 543k
308-2022 Έγκριση Οικονομικού Ισολογισμού 2020 ΟΑΠΝ.pdf 404k