Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2022

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
021-2022 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια εξοπλισμού Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.pdf 254k
022-2022 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΠΕΠΟΚ ΑΕ (Πολυλειτουργικό Συγκρότημα στη ΖΕΠ).pdf 259k
023-2022 Εισηγητική έκθεση δ΄ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 513k
024-2022 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.pdf 2MB
025-2022 Αποδοχή αίτησης Μοσχοβίτη Παναγιώτη για συμβιβαστική επίλυση οφειλής..pdf 209k
026-2022 1η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 273k
027-2022 Έγκριση για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (δίμηνα) για το 2022- Δ_νση Κοινωνικής Προστασίας.pdf 210k
028-2022 Έγκριση υποβολής Πρότασης για Μελέτες αναπτυξιακού σχεδιασμού στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος).pdf 599k
029-2022 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας (Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις Πρωτογενούς Τομέα).pdf 236k
030-2022 Κατακύρωση προσωρινή για Προμήθεια υβριδικού επιβατικού οχήματος 4 Χ 4.pdf 233k
031-2022 Κατακύρωση προσωρινή για Σίτιση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.pdf 263k
032-2022 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής για Επισκευές και βελτιώσεις υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων.pdf 303k
033-2022 Κατακύρωση για την εκμίσθωση οριζόντιων ιδιοκτησιών ακινήτου επί της Ειρήνης 17.pdf 226k
034-2022 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Ακρινής (Ατματσίδου Δέσποινα).pdf 221k
035-2022 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Ακρινής (Πουτογλίδης Αναστάσιος).pdf 221k
036-2022 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Ακρινής (Πουτογλίδης Χαράλαμπος).pdf 222k
037-2022 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Ακρινής (Πουτογλίδης Γεώργιος).pdf 221k
038-2022 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Κοίλων (Σαριστόγλου Σάββας).pdf 221k
039-2022 Κατακύρωση για τη μίσθωση (4) ακινήτων για κακοποιημένες γυναίκες.pdf 248k
040-2022 Αποδοχή δωρεάς 3000 από τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ).pdf 197k