Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2022

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
649-2022 Έγκριση οριστικής παραλαβής Μελέτης Διανοίξεων Δημοτικών Δρόμων.pdf 411k
650-2022 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής Αδειοδότηση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.pdf 444k
651-2022 Ανάκληση της 459-2022 ΑΟΕ περί οριστικής κατακύρωσης για Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Μαυροδενδρίου.pdf 967k
652-2022 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για επτά (7) έργα.pdf 388k
653-2022 Κατακύρωση προσωρινή για Προμήθεια Λαμπτήρων ΔΕ Κοζάνης.pdf 418k
654-2022 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων (press container).pdf 1,2MB
655-2021 Έγκριση 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΕ για Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2020-2021.pdf 484k
656-2022 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για την Προσθήκη 7 αιθουσών στο 13ο Δημοτικό σχολείο Κοζάνης.pdf 346k
657-2022 Αποδοχή δωρεάς από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ για κατασκευή τεχνικού έργου στην Κ. Ακρινής.pdf 314k
658-2022 Απορριψη αίτησης του Τσιανάκα Αθανασίου για αποζημίωση από το Δήμο από φθορά από αδέποτα σκυλιά.pdf 311k
659-2022 Απορριψη αίτησης της Κεχαϊδου Γεωργίας για αποζημίωση από το Δήμο από φθορά από αδέποτα σκυλιά.pdf 312k
660-2022 Απορριψη αίτησης του Καραμπή Νικολάου για αποζημίωση από το Δήμο από φθορά από αδέποτα σκυλιά.pdf 311k
661-2022 Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για Ευφυείς εφαρμογές για Ψηφιακό Μετασχηματισμό.pdf 308k
662-2022 Έγκριση απολογισμού 2019 Κοινωφελούς.pdf 338k
663-2022 Έγκριση απολογισμού 2020 Κοινωφελούς.pdf 334k
664-2022 Έγκριση 2ης τροποποίησης της σύμβασης για το Γάλα (ΕΛΙΜΙΩΤΙΔΑ).pdf 240k
665-2022 Έγκριση 2ης τροποποίησης της σύμβασης για το Γάλα με τους Παιδικούς Σταθμούς (ΕΛΙΜΙΩΤΙΔΑ).pdf 234k
666-2022 Έγκριση 2ης τροποποίησης σύμβασης για Προμήθεια και Επισκευή Ελαστικών Επισώτρων - (ΚΑΡΕΤΣΟΣ).pdf 229k
667-2022 Άγονος και τερματισμός ο διαγωνισμός αγροτεμαχίων στην Κ. Λιβερών.pdf 229k
668-2022 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Σκήτης (Κοσμίδης Τριαντάφυλλος).pdf 238k