Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2022

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
773-2022 Έγκριση 2ης τροποποίησης σύμβασης για Προμήθεια και Επισκευή Ελαστικών Επισώτρων (ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ).pdf 210k
774 -2022 Έγκριση 2ης Τροποποίησης 1 συμβάσης Κοινωφελούς (ΕΛΙΜΙΩΤΙΔΑ ΙΚΕ).pdf 244k
775-2022 Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό 2023 ΔΗΠΕΘΕ.pdf 232k
776-2022 Έγκριση προϋπολογισμού 2023 ΔΗΠΕΘΕ.pdf 1,3MB
777-2022 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια Οχημάτων ΔΗ_ΠΕ_ΘΕ Κοζάνης.pdf 911k
778-2022 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για Αποκατάσταση Μεταλλικού Οργανισμού.pdf 273k
779-2022 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου 2020-2021.pdf 221k
780-2022 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για Συντήρηση κτιρίου Τεχνικών υπηρεσιών.pdf 249k
781-2022 Έγκριση 2ου ΑΠΕ για Βελτίωση υποδομών για επιχειρηματική δραστηριότητα.pdf 221k
782-2022 Έγκριση 2ου ΑΠΕ για Υποδομές 2020-2021 ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ.pdf 216k
783-2022 Έγκριση 2ου ΑΠΕ για Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Κοζάνης.pdf 215k
784-2022 Έγκριση μελέτης και σύναψη σύμβασης για τη Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Κοζάνης.pdf 222k
785-2022 Έγκριση δικαιολογητικών & τεχνικών για Προμήθεια αναβάθμιση ηχητικού σκηνογραφικου για ΔΗΠΕΘΕ.pdf 234k
786-2022 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια Λαμπτήρων ΔΕ Κοζάνης.pdf 435k
787-2022 Κατακύρωση οριστική για την μελέτη Καταφύγιο Αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κοζάνης.pdf 217k
788-2022 Παράταση οριακής προθεσμίας για Ολοκλήρωση ανάπλασης Δημοτικού Κήπου Κοζάνης.pdf 206k
789-2022 Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για Χρηματοδότηση έργων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.pdf 206k
790-2022 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια Eιδών Παντοπωλείου.pdf 369k
791-2022 Άγονη και επαναδημοπράτηση για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας.pdf 287k
792-2022 Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 ΚΔΒΚ.pdf 224k