Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2022

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
793-2022 Έγκριση υποβολής Πρότασης στο Πράσινο Ταμείο (100 Κλιματικά έξυπνες Πόλεις).pdf 683k
794-2022 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2021 κληρ ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ στην Αιανή.pdf 364k
795-2022 Έγκριση οριστικής παραλαβής Μελέτης Οδοποιίας Αηλιόστρατας.pdf 243k
796-2022 Έγκριση μελέτης για Ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου στο ΔΑΚ.pdf 2,3MB
797-2022 Έγκριση κίνησης του ΚΗΗ 9245 στη Θεσσαλονίκη στις 22.12.2022.pdf 311k
798-2022 Έγκριση 5ης παράτασης για την Μέτρα ασφαλείας πρώην Λατομικών χώρων Δήμου Κοζάνης.pdf 217k
799-2022 Έγκριση 1ης παράτασης για Κατασκευή ραμπών για εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε Σχολικές μονάδες.pdf 211k
800-2022 'Εγκριση 1ης παράτασης για Ομάδα 2 της Προμήθειας εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων.pdf 212k
801-2022 Κατακύρωση οριστική της διαπραγμάτευσης για Εργασίες Αποχιονισμού Αντιμετώπισης Θεομηνιών Δ.Ε. Κοζάνης (2).pdf 300k
802-2022 Έγκριση 1ης παράτασης για Ανακατασκευή πεζοδρομίων κεντρικού δρόμου Κοινότητας Βατερού.pdf 208k
803-2022 Έγκριση προϋπολογισμού 2023 ΚΔΒΚ.pdf 1,5MB
804-2022 Έγκριση Ισολογισμού 2020 ΚΔΒΚ.pdf 483k
805-2022 Έγκριση προϋπολογισμού 2023 Κοινωφελούς.pdf 542k
806-2022 Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό 2023 Κοινωφελούς.pdf 463k
807-2022 Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 ΟΑΠΝ.pdf 237k
808-2022 Έγκριση μελέτης για Ψηφιακές δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του Πολιτιστικού αποθέματος της ΚΔΒΚ.pdf 763k
809-2022 Έγκριση μελέτης για Σύμβουλο για Ψηφιακές δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του Πολιτιστικού αποθέματος της ΚΔΒΚ.pdf 247k