Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2022

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
142-2022 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2022 κληρ. ΚΑΙΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.pdf 492k
143-2022 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2020 κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 304k
144-2022 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 236k
145-2022 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 κληρ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ & ΡΗΓΟΥΛΑΣ ΒΑΝΤΗ.pdf 223k
146-2022 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 κληρ. ΚΑΙΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.pdf 222k
147-2022 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 κληρ.Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 231k
148-2022 Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου.pdf 199k
149-2022 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 900,00 ευρώ, για αναβάθμιση ενημερωτικού υλικού (video).pdf 197k
150-2022 Εξειδίκευση πίστωσης 3.100,00 ευρώ για την Επέτειο 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.pdf 199k
151-2022 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα, στις 17.03.2022..pdf 199k
152-2022 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης.pdf 859k
153-2022 Τροποποίηση της 33-2022 ΑΟΕ και Κατακύρωση για την εκμίσθωση οριζόντιων ιδιοκτησιών ακινήτου επί της Ειρήνης 17.pdf 203k
154-2022 Έγκριση για πλήρωση θέσεων προσωπικού για 2022 από επιλαχόντες της 13Κ-2021.pdf 276k
155-2022 Έγκριση υποβολής Πρότασης για Στρατηγικές αστικές παρεμβάσεις για μοντέλο ανάπτυξης.pdf 196k
156-2022 Έγκριση Πρακτικού καθορισμού τιμών για Ψηφιακές εφαρμογές για την ανάδειξη πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος.pdf 238k
157-2022 Έγκριση Πρακτικού καθορισμού τιμών για Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων.pdf 232k
158-2022 Έγκριση μελέτης για Ψηφιακές εφαρμογές για την ανάδειξη πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος.pdf 418k
159-2022 Έγκριση μελέτης για Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων.pdf 488k
160-2022 Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου (ΔΕΥΑΚ).pdf 439k
161-2022 2η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 287k