Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2023

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
362-2023 Απόρριψη ένστασης Βαχάρογλου Παναγιώτας και κατακύρωση για ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ Κοζάνης.pdf 449k
363-2023 Εξειδίκευση πίστωσης 496,00 ευρώ στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Ψυχική Υγεία.pdf 326k
364-2023 Έγκριση Πρακτικού Ι για Αποκατάσταση Εξαντλημένου - Εγκαταλελημένου Δημοτικού Λατομείου στη Θέση Κοϊνιάρικα του Δ. Κοζάνης.pdf 345k
365-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Συντήρηση & Επισκευή Αρδευτικών Πρασίνου Δ.Ε Κοζάνης.pdf 303k
366-2023 Κατακύρωση Οριστική για έργο Εκσυγχρονισμός και επέκταση του αρδευτικού δικτύου Άνω Κώμης.pdf 287k
367-2023 Κατακύρωση Οριστική για έργο Αναβάθμιση - Ανάδειξη Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Κοζάνης.pdf 301k
368-2023 Εξειδίκευση πίστωσης 2.000,00 ευρώ για Σύλλογο Κλέιτου στη Λάρνακα.pdf 243k
369-2023 Εξειδίκευση πίστωσης 1520,00 ευρώ για Λασσάνειο Δρόμο 2023.pdf 243k
370-2023 Έγκριση 188-2022 μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια Εξοπλισμού Χώρου Περιπέτειας Δημοτικού Κήπου.pdf 1,1MB
371-2023 Έγκριση 152-2023 μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Εργασίες Μίσθωσης Αντιπυρική Περίοδος 2023-2024.pdf 944k
372-2023 'Εγκριση Υποβολής προτάσεων για ένταξη νέων έργων στο ΕΑΠ 2017-2021.pdf 5,1MB
373-2023 Κατακύρωση προσωρινή για τη Στείρωση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου.pdf 331k
374-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Προμήθεια Αναγωστών Σήμανσης Ζώων Συντροφιάς.pdf 273k
375-2023 Έγκριση 152-2023 μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Κατασκευή Γηπέδου 5x5 στη Κ. Ξηρολίμνης.pdf 913k
376-2023 Κατακύρωση Οριστική για για Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας (οδικές υποδομές).pdf 254k
377-2023 Έγκριση δικαιολογητικών & τεχνικών της μελέτης Σύνταξη Κυκλοφοριακής Μελέτης πόλης Κοζάνης.pdf 244k
378-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Προμήθεια Εξοπλισμού Γηπέδων Ποδοσφαίρου Δήμου Κοζάνης.pdf 314k
379-2023 Έγκριση μελέτης 187-2023 για Προμήθεια Κινητής Εκθεσιακής Μονάδας Δήμου Κοζάνης.pdf 573k
380-2023 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια (MiniBus) χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.pdf 1,2MB
381-2023 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Κ. Σιδερών.pdf 472k